Mis Prancūzija užsipulta dėl “buvimo balta kaip sniegas”

Juodaodžių teisių grupė šį pirmadienį užsipuolė šiųmetinį Mis Prancūzija konkursą, dėl jį laimėjusios “baltos kaip sniegas” pretendentės. Šios grupės nuomone tai neatspindi Prancūzijos etninės sudėties.
 Marina Lorfelin (Marine Lorphelin) - briunetė, 19 metų mediciną studijuojanti studentė iš Burgundijos, praėjusį Šeštadienį laimėjo Mis Prancūzija 2013 titulą, finale aplenkusi Hinarini de Longo (Hinarini de Longeaux) iš Taičio (Taitis yra Prancūzijos užjūrio teritorija Polinezijoje – vert. past.).
Juodųjų asociacijų atstovų tarybos (CRAN) prezidentas Lui-Žoržas Tinas (Louis-Georges Tin) pirmadienį pasiskundė, kad trūko konkurso dalyvių iš Prancūzijos afrikiečių ir šiaurės Afrikos bendruomenių.
“Nesėkmė atstovauti dabartinės Prancūzijos populiacijos tokiame renginyje yra akivaizdžiai rimta,” teigė Tinas bendrame pareiškime su Fredu Rojeriu (Fred Royer), Mis Juodoji Prancūzija konkurso kūrėju.
“Tai atitinka pačios afrikinės kilmės prancūzų egzistencijos neigimą.”  
Iš 33 finalisčių Šeštadienio konkurse, aštuonios priklausė tautinėms mažumoms, iš jų šešios iš Prancūzijos Ramiojo vandenyno ar Karibų teritorijų.
“Pasenusiame Mis Prancūzija pasaulyje juodieji akivaizdžiai gali dalyvauti tik iš užjūrio teritorijų”, sakoma CRAN pareiškime.
“Šiaurės Afrikos kilmės prancūzes ‘atstovavo’ tik viena kandidatė, ir ta pati buvo greitai eliminuota (galbūt pernelyg musulmoniška?).”
Prancūzijoje gyvena apie penkis milijonus musulmonų, dauguma jų yra kilę iš Šiaurės Afrikos.
Pareiškimas buvo pratęstas apgailestavimu, kad “Mis Prancūzija yra balta kaip metų pabaigos sniegas ant amžinosios Prancūzijos varpinių.”
http://www.thelocal.fr/page/view/miss-france-slammed-for-being-white-as-snow

Įžymaus CCCP ir JAV disidento Valdo Anelausko paskaita Vilniuje

Laikraštyje „Respublika“, prisimenu, ne taip seniai buvo interviu su įžymiuoju lietuviu keliautoju Pauliumi Normantu tai jisai labai gerai ten apibūdino, kad Lietuvoje situacija dabar yra rūsti. Būtent rūsti. Arba dar galėčiau pakartot ką, irgi, beje, „Respublikos“ laikraštyje, skaičiau, skaitytojo, pasirašiusio tik kaip „pensininkas Povilas iš Marijampolės“, laiške, kad „tai, ką dabar girdi mano ausys ir mato mano akys, verčia ne sunerimti, o tikrąja šio žodžio prasme panikuoti“. Būtent!
Lenkų (ne tik lenkų, bet ir lietuvių!) poetas Adomas Mickevičius kadaise palygino Lietuvą Tėvynę su sveikata (Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie), sakydamas, jog ją labiausia žmogus brangina tik praradęs... Na, mums lietuviams-emigrantams tai šitoks palyginimas, manau, yra gal suprantamesnis turbūt net labiau, negu pačioje Lietuvoje gyvenantiems lietuviams. Todėl kad, deja, neįmanoma emigrantui Tėvynės savo pasiimti ir, kaip sakoma, ant batų padų su savimi išsinešti. Tad mes jau ir esam ją bent dalinai iš tiesų realiai praradę. Tik širdyse visur ir visada tebeturime. Tačiau dabar tai štai sulaukėm jau tikrai tokių nesveikų laikų, kad Lietuvą, deja, galima palyginti šiandien ne su sveikata, o greičiau su liga, sukeliančia vien tik skausmą. Taip, būti lietuviu šiandien jau pasidarė išties tarsi liga. Lyg negyjanti žaizda, lyg koks dantų skausmas, kuris nuolat kankina.
Lietuvoje tai dabar padėtis ir iš tiesų dabar, mano nuomone, beveik katastrofiška. Tas man, net ir per didelį atstumą stebint (o dabar turėjau progos pamatyt ir iš arti), yra absoliučiai akivaizdu. Lietuvos dabartis mane, ne, tikrai nenuteikia optimistiškai. Ateitis tuo labiau. Tačiau aš tai visą laiką ligi šiol dar vis stengiausi (ir dalinai tebesistengiu) perdaug aštriai dabartinės Lietuvos realijų nekritikuot. Taip darau todėl, kad Lietuva, kokia ji dabar bebūtų, vis tiek gi yra mums visiems, kaip ne kaip, vienintelė ir nepakeičiama Tėvynė. Kaip motina, kad ir kokia gal jau sena, ligota ji bebūtų, bet kiekvienam vis tiek visada jo mama yra pati gražiausia... Taip ir Tėvynė. Bent jau man tai Lietuvos niekas nepakeis. Kur aš bebūčiau, vis tiek esu ir būsiu visada Lietuvos ir lietuvių tautos dalimi. Taigi ir nesinori tad save patį bent jau svetimųjų akivaizdoje pernelyg skaudžiai vanot. Tačiau dabar paskutiniu metu, ką gi, turiu pasakyt, jau ir mano kantrybė beveik visiškai išseko. Nenorėčiau aš čia į pernelyg ilgus postringavimus leistis, tačiau būtina pasakyt, jog man tai jau galutinai pasidarė aišku, kad Lietuvoje reikalai tikrai kuo tolyn tuo blogyn ir blogyn ir blogyn...

Skaityti toliau: Įžymaus CCCP ir JAV disidento Valdo Anelausko paskaita Vilniuje

Briuselis uždraudė Kalėdinę eglutę

Tradicinės Kalėdų eglutės nebebus Briuselio centreBriuselio valdininkai praėjusį trečiadienį uždraudė Kalėdinę eglutę besirūpindami, kad Briuselyje gyvenantiems musulmonų imigrantas ji nepasirodytų „įžeidi“.
Vietoje tradicinės Kalėdų eglutės ir prakartėlės Briuselio centre esančioje Didžioje Aikštėje bus pastatytas „elektroninis žiemos medi“, rašo Brussels News.
Elektroninė skulptūra bus 25 metrų aukščio, sudaryta iš televizijos ekranų, rašo Brussels Expat: „Diena bus galima užlipti į jos viršų, iš kur atsivers miesto panorama, o sutemus skulptūra pavirs šviesos ir garso reginiu, kuris bus kartojamas kas dešimt minučių“.
Miesto tarybos narė Bjanka Debaets (Bianca Debaets), mano, kad šviesos skulptūra tapo „ne vietoje įvykusio ginčo“ apie religinius skrupulus išdava. Jos nuomonę patvirtinai tai, kad skulptūra niekaip nebus susieta su Kalėdomis.
„Aš įtariu, kad sąsaja su krikščionybe buvo lemiamas faktorius“ atsisakant Kalėdinės eglutės, Bjanka sakė žurnalistams. „Daugeliui ne krikščionių Kalėdinė eglutė yra įžeidžianti“.
Musulmonai sudaro ženklią daugelio Belgijos miestų gyventojų dalį. 2008 metų apklausa parodė, kad musulmonai sudaro 25,5% Briuselio gyventojų, 3,9% Flandijos ir 4,0% Valonijos gyventojų.
Du  musulmonai išrinkti į Briuselio miesto tarybą praėjusį mėnesį paragino Belgiją paversti islamo valstybe, kurioje galiotų šariato teisė, kaip jau buvo skelbta.
„Ar istorinis miestas, toks kaip Briuselis, turėtų būti jautrus tradicijoms? Ar daugiareliginis miestas, toks kaip Briuselis, neturėtų palikti vietos kiekvienos filosofijos individualybei?“ klausia Debaets.
Kiti miesto valdininkai neigia, kad šis pokytis buvo padarytas stengiantis įsiteikti musulmonams, ar kitoms grupėms. Briuselio mero Tylemans (Thielemans) atstovas spaudai Nikolia Dasonvilis (Nicolas Dassonville) pasakė, kad prakartėlė išliks Didžiojoje Aikštėje.
Elektorinę skulptūrą pasiūlė pastatyti sponsoriai, elektros kompanija Electrabel, teigia Dasonvilis.

Šaltinis: The Right Perspective

Digerių tunelis sugrįžo

Atsižvelgdamas į visų besidominčių pageidavimus atgaivinau savo senąjį "Digerių tunelio" tinklapį.

Smagaus skaitymo!

Geltonos pripučiamos valties istorija

2010 metų Gegužės 8 diena. Tą dieną piktnaudžiavimais valdžia pagarsėjęs tuometinis Vilniaus meras, konservatorių partijos narys V .Navickas leido homoseksualistų paradą Vilniuje. Leidimas buvo išduotas nepaisant itin griežto Lietuvos visuomenės nepritarimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kurios 36 straipsnis tokius renginius leidžia drausti siekiant apsaugoti viešąją tvarką, žmonių sveikatą, dorovę ir kitų asmenų teises ir laisves.
Pasipiktinę tokiu, rinkėjų valiai prieštaraujančiu valdžios sprendimu, ir siekdami apsaugoti Lietuvos vaikus nuo iškrypėliškos propagandos į protesto akciją susirinkino 3000 narsuolių iš visos Lietuvos. Saujelė daugiausia iš užsienio suvežti homoseksualizmo propaguotojų atrodė apgailėtinai saugomi 800 policininkų, tačiau jų atstovai jau vogravo į televizijos kameras apie savo tolimesnius planus – pasirodo, jie siekia teisės įsivaikinti normalių žmonių vaikus!
Savaime suprantama, susirinkusi minia neliko abejinga tokiam dorovės ir Konstitucijos paniekinimui – policija vos sugebėjo išlaikyti metalinėmis tvoromis tarsi žmonių zoologijos sodą aptvertą perimetrą.
Ir staiga Neryje pasirodė … geltona valtis, kurią pražiopsojo (o gal tyčia nepastebėjo) ore kybantis pasieniečių sraigtasparnis.

Plaukdamas valtimi laikiau transparantą susirinkusiems užsienio homoseksualistams suprantama anglų kalba: „Sodomija yra šūdų ir mirties kultas“, o per megafoną  skandavau: „Homoseksualistai – jūs esate visuomenės gėda“ ir „Palikite mūsų vaikus ramybėje“. Ant kranto susirinkę protestuotojai palaikė mane tūkstantinėmis ovacijomis -  tai buvo nuostabus jausmas.
Priplaukė ir ugniagesių-gelbėtojų kateris – jame buvę vyrai akivaizdžiai palaikė mūsų protestą ir, pasakius, kad į krantą lipti neketiname, nuplaukė savais keliais. Atsidūrę tiesiai prieš renginiui specialiai pastatytą sceną išmetėme inkarą ir tokioje idealioje vietoje toliau tęsėme savo protesto akciją. Vėl nuaidėjo mus palaikančios ovacijos. Palikę niekam nebeįdomius pasimetusius homoseksualistus, nuo scenos mūsų link tekini pasileido visi susirinkę žurnalistai. Tikslas pasiektas – parodėme kad šiandien kovotojai už visuomenės moralę yra svarbesni!
Vėl priplaukė ugniagesių-gelbėtojų kateris ir paslaugiai mus patraukė arčiau kranto, kad susirinkusiems žurnalistams būtų patogiau mus filmuoti ir fotografuoti – protesto nuotraukos ir vaizdo įrašai atsidūrė visų interneto portalų pirmuosiuose puslapiuose!
Deja, ant kranto buvęs žmogus su policijos rėmėjo liemene ėmė kabinėtis prie valties gale sėdėjusio draugo. Teko nupjauti inkaro virvelę, ir, nešamiems upės srovės išsilaipinti kitame krante, kur mus gausiai sveikino ir prašė kartu nusifotografuoti ten susirinkę žmonės. Sujaudino miela nepažįstama močiutė pasakiusi: „Sūneli, ačiū tau už drąsą“.
Vos baigėme fotografuotis su visais norinčiais, privažiavo taip pat protesto akcijoje dalyvavęs Jaunimo Tautinės Sąjungos pirmininkas Julius Panka ir pavežė mus su valtimi iki maršruto pradžioje paliktos mano mašinos. 
Jau po visko, iš kitapus tvoros privalėjusių stovėti, tačiau protestuotojus nuoširdžiai palaikiusių policininkų sužinojau, kad geri žmonės buvo sabotavę policijos radijo ryšį, ir dėl to buvo sutrikusi jų padalinių sąveika. O svarbiausia, kad pederastų renginys žlugo vien dėl to, kad jiems nepavyko, kaip kad buvo planuota, praeiti paskutinių 300m . Vienas iš parado organizatorių V.Simonko netgi buvo nuvežtas autobusiuke užtamsintais langais pasižiūrėti už tvoros susirinkusių protestuotojų ir atsisakė savo pirminių užmačių.
Ačiū visiems, su kuriais kartu mes apgynėme Lietuvos garbę ir padorumą!

Joomla 3.0 templates
Tuesday the 19th. © 2017 Tomas Bikelis tomas@bikelis.lt